În conformitate cu prevederile
legale în vigoare privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare,Consiliul de Administraţie al
Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.
, informează pe toți cei interesați că joi, 12 noiembrie
2020, ora 18:30 va prezenta Bursei de Valori București și va publica pe
site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare),
Rapoartele trimestriale și rezultatele financiare semestriale
pentru primele 9 luni ale anului financiar 2020.

Situaţiile financiare neconsolidate si situaţiile
financiare consolidate pentru trimestrul III din anul 2020 ale societăţii
comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.
incheiatela 30 septembrie 2020,
întocmite conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi
conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi a
contului de profit  şi pierdere.

Rapoartele Consiliului de Administraţie cuprind o analiză
corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului precum şi o descriere a
principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Documentele pot fi obţinute și în formă scrisă, la cerere,
la sediul Societăţii din Deva, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 2. Situaţiile financiare pentru trimestrul III din anul 2020
nu au fost auditate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.

ziarul Bursa/12.11.2020

Comunicat ziarul Bursa 12.11.2020

Descarca

No Comment

Comments are closed.