Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Coorporativa al BVB - 2021

Descarca

Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Coorporativa al BVB - 2020

Descarca

Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Coorporativa al BVB - 2019

Descarca

Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Coorporativa al BVB - 2018

Descarca

Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Coorporativa al BVB - 2017

Descarca

Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Coorporativa al BVB - 2016

Descarca

Lista membrilor CA, Comitelului de Audit, Remunerare si Nominalizare

Descarca

Valentin Norbert TARUS – 68 ani
Functia: Presedinte al Consiliului de Administratie din 2005, Presedinte al Comitetului de Remunerare si a Comitetutului de Nominalizare din 2012, Director General din mai 2019, Administrator executiv, non-independent

______________________

Adrian-Marcel PARVU – 34 ani
Functia: Membru al Consiliului de Administratie, Administrator neexecutiv, independent, Presedinte al Comitetului de Audit, membru al Comitetutului de Remunerare si Nominalizare – luna mai 2020

_______________________

Elena CODREAN – 38 ani
Functia: Administrator – decembrie 2020, Membru al Consiliului de Administratie, Administrator executiv, non-idependent, membru al Comitetului de Audit, Remunerare si Nominalizare – decembrie 2020”

___________________

Zoe CHIRITA – 65 ani
Functia: Director Relatia cu Investitorii– mai 2019

______________________

Cristina RADU – 35 ani
Functia: Director Resurse Umane – mai 2020

______________________

Daniela Vasilica VASILE
Functia: Manager Marketing – ianuarie 2021

______________________

Cristian POPA – 46 ani
Functia: Manager IT – ianuarie 2001

______________________

Florin LUPAS – 43 ani
Functia: Manager Administrativ – aprilie 2017

Politica de remunerare

Descarca

Politica de tranzactii cu societatile cu care Farmaceutica REMEDIA SA are relatii stranse a caror valoare este egala sau mai mare de 5% din activele nete

Descarca

Politica privind distributia anuala de dividende

Descarca

Regulament de Guvernanta Corporativa

Descarca

Regulamentul comitetului de audit

Descarca

Regulamentul comitetului de remunerare

Descarca

Regulamentul comitetului de nominalizare

Descarca

Codul de conduita si etica in afaceri

Descarca

Politica cu privire la sustinerea diferitelor forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, educative sau stiintifice

Descarca

Masuri si proceduri pentru prevenirea fraudei si coruptiei

Descarca

Politica privind previziunile si riscurile financiare

Descarca

Regulament Intern al Consiliului de Administratie al Farmaceutica Remedia SA

Descarca

Politica de mediu a Farmaceutica REMEDIA S.A.

Descarca

Relatia cu investitorii:
Florin CADIA
+40 254 223 260
+40 745 962 413

investor@remedia.ro