Calendar financiar

Principalele evenimente 2014:

  • 12.02.2014 – Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru exercitiul financiar 01.01.2013 – 31.12.2013
  • 06.03.2014 – Sedinta Consiliului de Administratie
  • 09.04.2014 – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale pentru exercitiul financiar 01.01.2013 -31.12.2013
  • 10.04.2014 – Prezentarea Raportului anual, a rezultatelor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 01.01.2013 – 31.12.2013 si a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor de aprobare a acestora
  • 16.04.2014 – Sa cunoastem business-ul la el acasa – 5 ani de prezenta la Bursa de Valori Bucuresti si peste 20 de ani de activitate in domeniul farmaceutic
  • 30.04.2014 – Prezentarea raportului trimestrial si a rezultatelor financiare trimestriale pentru trimestrul I din anul 2014
  • 31.07.2014 – Prezentarea raportului semestrial si a rezultatelor financiare semestriale pentru semestrul I din anul 2014
  • 30.10.2014 – Prezentarea raportului trimestrial şi a rezultatelor financiare trimestriale pentru trimestrul III din anul 2014