Certificat ISO Farmaceutica REMEDIA S.A.

Descarca

Anexe ISO

Descarca

Din 2005 Farmaceutica REMEDIA S.A. a implementat sistemul de management al calitatii.

Prin auditurile organismului de certificare, acest sistem se recertifica la intervale de 3 ani si se supravegheaza anual. Ultimul audit, sustinut in data de 13.03.2014, a validat conformarea cu cerintele standardului de referinta – SR EN ISO: 9001-2008. Compania noastra este certificata de catre societatea RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE. Aplicam standarde profesionale si etice ridicate la nivelul tuturor componentelor activitatii noastre.