În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi  operaţiunile cu valori mobiliare,Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A , informează pe toți cei interesați că joi, 14 nov. 2019 ora 18:30 a prezentat Bursei de Valori București și a publicat pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare) Rapoartele trimestriale și rezultatele financiare trimestriale pentru […]

Read More

Domnul Petru CRACIUN, membru in Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A., a fost numit in functia de Director Executiv al Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics. Dl CRACIUN are o bogata experienta in piata farmaceutica, fiind pasionat de dezvoltare de businessuri noi si de tehnologie. In anul 1994, dl CRACIUN a fondat prima companie de […]

Read More

Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informează că Raportul sem 1 2019 – versiunea integrală – este disponibil în website-ul propriu www.remedia.ro și pe link-ul www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare. În perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate: *Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite **Valorile au fost retratate conform IFRS16 O repartitie […]

Read More

Farmaceutica REMEDIA S.A. a marcat 22 ani de prezență la Bursa de Valori București (www.bvb.ro – simbol RMAH) și peste 25 de ani de activitate pe piața farmaceutică prin organizarea evenimentului “Business-ul la el acasă”, aflat la a 6-a editie, care a reunit in 24.04.2019 la sediul companiei investitori, actionari, reprezentanți ai fondurilor de pensii […]

Read More

Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A comunică disponibilitatea Raportului Anual 2018 cu urmatoarele componente: Raportul anual consolidat 2018 CASituatiile financiare consolidate 2018(inclusiv note)Raportul auditorului independent pentru situatiile financiare consolidate 2018Raportul anual neconsolidat 2018 CASituatiile financiare neconsolidate 2018(inclusiv note)Raportul auditorului independent pentru situatiile financiare neconsolidate 2018 Declarația persoanelor responsabile pentru situaţiile financiare neconsolidate […]

Read More

Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A. prezintă acționarilor sociețății, investitorilor și publicului interesat  rezultatele financiare consolidate înregistrate de compania noastră farmaceutică în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente trimestrului III 2018 În perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a […]

Read More

COMUNICAT pentru SEMESTRUL I 2018 al Consiliului de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A. Evenimente importante de raportat În perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 nu au existat evenimente importante care să aibă un impact deosebit asupra poziţiei financiare a societăţii Farmaceutica REMEDIA S.A. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente […]

Read More

Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informează că Raportul trim 1 2018 – versiunea integrală – este disponibilă în website-ul propriu www.remedia.ro și în link-ul de mai jos. Indicatorii   economico – financiari  comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior sunt prezentați în tabelul următor: Preşedinte Consiliu de Administraţie „TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.

Read More