COMUNICAT DE PRESĂ În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi  operaţiunile cu valori mobiliare,Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., informează pe toți cei interesați că joi, 13 august 2020, ora 18:30 va prezenta Bursei de Valori București și va publica pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare), Rapoartele semestriale și rezultatele financiare […]

Read More

Acționarii Farmaceutica Remedia au aprobat distribuirea unui dividend brut de 0,02 lei/acțiune. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Farmaceutica Remedia (RMAH) a aprobat ca suma de 2,12 milioane lei, reperezentând 82,81% din profitul net de 2,56 milioane lei obținut anul trecut, să fie distribuită sub formă de dividende. Nu mai puțin de 1,81 milioane […]

Read More

DIN PROFITUL ANULUI TRECUTFarmaceutica Remedia va distribui 83% ca dividende Farmaceutica Remedia (RMAH) va distribui suma de 2,12 milioane de lei ca dividende, echivalentul a aproape 83% din profitul anului trecut, de circa 2,56 milioane de lei, restul urmând să meargă la rezerve, conform votului acţionarilor din adunarea ţinută în data de 15 aprilie. Dividendul […]

Read More

Farmaceutica REMEDIA SA doreste sa informeze actionarii vizavi de masurile luate pana in prezent in vederea prevenirii impactului COVID-19 asupra activitatii curente a companiei. De cand a fost confirmat primul caz COVID-19 in Romania, Farmaceutica REMEDIA a monitorizat cu atentie evolutia situatiei si a implementat masuri suplimentare de igiena si dezinfectare, in acord cu informatiile […]

Read More

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A informează pe toți cei interesați că vineri, 14 feb. 2020 ora 18:00 a prezentat Bursei de Valori București și a publicat pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare) Raportul anual preliminar 2019 (format .pdf)șiSituații financiare preliminare 2019 […]

Read More